رای وحدت رویه دیوانعالی کشور: 
      رأی وحدت رویه شماره ۶۶۹ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل
 

ردیف: 82/16 هیأت عمومی
رأی شماره: 669ـ21/7/1383

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

     در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع ‎الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‎وپنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رأی براساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه، لازم الاتباع می‎باشد.


راى هیات عمومى دیوان عدالت اداری: 
     رأی شماره 354،353،352 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۵۴۱/۳۴/۱ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 

رأی هیأت عمومی

     نظر به اینکه تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی در انجام وظیفه محوله مشخص شده و شرایط و ضوابط و مدارک و مستندات مربوط به ‎تنظیم اسناد رسمی به حکم قانون معین گردیده است وضع قاعده آمره از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح بخشنامه شماره 4541/34/1 مورخ 28/2/1383 مبنی بر الزام دفاتر اسناد رسمی به خودداری از تنظیم و ثبت نقل و انتقالات خودروهای دارای پلاک کشوری قبل از اخذ گواهی از اداره راهنمایی و رانندگی ناجا که با هدف اجرای بهینه طرح ملی تعویض پلاک وسایل نقلیه تهیه شده و درواقع و نفس‎الامر موجد تکلیف خاص درخصوص مورد گردیده است خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور تشخیص داده می‎شود و به تجویز قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

      رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی


      آیین نامه اجرایی بند« س» تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 کل کشور

     اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

متن کامل قوانین و مقررات (pdf)
فهرست هفتگی (pdf)