مصوبات مجلس شوراى اسلامى :
         قانون تصویب اصلاح اساسنامه جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه (APT)

آئین نامه ها  :
         ۱- آیین‎نامه تشکیل شورای حفاظت کیفی رودخانه زاینده رود
         ۲- آیین‌نامه اجرایی ماده (13) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

تصویب نامه های هیات دولت :
         ۱- تصویب نامه در مورد برگزاری هجدهمین گردهمایی بین‎المللی خوارزمی
         ۲- تصویب‎نامه در خصوص لغو روادید یک ماهه برای گذرنامه‎های سیاسی و خدمت بین دولت‎جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا
         ۳- تصویب‎نامه راجع به برگزاری سومین گردهمایی کارشناسی توریسم اکو (ECO)
         ۴- لغو تصویب‎نامه موضوع معافیت از پرداخت مابه‎التفاوت  نرخ ارز  نسبت به‎دسته‎ای از گشایش‎کنندگان  اعتبارات اسنادی
         ۵- تصویب نامه درخصوص برگزاری اولین گردهمایی بین المللی محیط زیست، صلح و گفتگوی تمدنها
         ۶- تصویب‎نامه درمورد‎ برگزاری گردهمایی بین المللی خلیج فارس در گسترة تاریخ
         ۷- تصویب‎نامه در مورد برگزاری گردهمایی بین المللی و بزرگداشت سلطان محمد، نگارگر قرن دهم‎هجری
         ۸- تصویب‎نامه درخصوص برگزاری گردهمایی بین المللی اطلاع رسانی منطقه آسیا و اقیانوس آرام
         ۹- تصویب‎نامه در خصوص نرخ سود وکارمزد بانکی تسهیلات مناطق آسیب‎دیده شهرستان بم
         ۱۰- تصویب‎نامه  راجع به احداث بازارچه مرزی در استانهای خراسان شمالی، دهلران، آذربایجانغربی و سیستان و بلوچستان
         ۱۱- تصویب‎نامه درخصوص نرخ استفاده از خدمات رایانه‎ای سازمانم دیریت و برنامه‎ریزی کشور

اصلاحیه تصویب نامه :
         اصلاح تصویب‎نامه شماره 991/ت16517هـ مورخ 3/2/1375

اصلاح آیین نامه :
         ۱- اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند «ث» تبصره (7) قانون بودجه سال 1383 کل کشور
         ۲- اصلاح ماده (8) آیین‌نامه اجرایی قانون هیئت منصفه
         ۳- اصلاح ماده (35) آیین‎نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‎گذاری خارجی

 آراى هیات عمومى دیوان عدالت اداری :
         ۱- رأی شماره 466 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه هیأت مدیره شرکت فولاد خوزستان به شماره 203-100 مورخ 23/3/1379
         ۲- رأی شماره 481 الی 492 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد 11و 15 آیین‎نامه اجرایی بند 5 جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72و77 تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی 
         ۳- رای شماره 411، 410، 409 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از تصویب نامه شماره 54810/ت/26084 مورخ 26/12/1380 هیأت وزیران و بندهای 1-1 و 2-1 و بخشنامه شماره 35 مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی

متن کامل قوانین و مقررات (pdf)