مقررات مندرج در روزنامه شنبه 17بهمن 1383 - شماره 17464

تصویب نامه های هیات دولت :
         ۱- تصویب‎نامه راجع به جدول میزان جرایم تخلفات رانندگی درشهرها وجاده‎های کل کشورمربوط به سال1383 [اطلاعات بیشتر]
         ۲- موقوف‎الاجراء شدن آیین‌‎نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز [اطلاعات بیشتر]

         اصلاح تصویب‎نامه راجع به فوق‎العاده ویژه پرستاران

         آیین‎نامه بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران [اطلاعات بیشتر]

مصوبات شورای عالی اداری :
         ۱- مصوبه شورای‎عالی اداری راجع به شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور
         ۲- مصوبه شورایعالی اداری درخصوص شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد گمرک جمهوری‎اسلامی ایران

متن کامل قوانین و مقررات (pdf)
فهرست هفتگی (pdf)