مصوبه مجلس شوراى اسلامى > قانون استفساریه :
       قانون استفساریه قانون به کارگیری معلمین حق‎التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تصویب نامه هیات دولت :
       تصویب‎نامه راجع به مشارکت دستگاههای اجرائی در برگزاری المپیادهای ملی و جهانی مهارت

متن کامل قوانین و مقررات (pdf)