تصویب نامه هیات دولت :
         تصویب‎نامه راجع به برگزاری سومین گردهمایی بین‎المللی کارشناسان جهانگردی سازمان کنفرانس اسلامی (oic)

 اصلاح آیین نامه :
         اصلاح آیین‎نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه‎اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری‎اسلامی ایران

مصوبه شورای عالی اداری :
         مصوبه شورای‎عالی اداری راجع به عدم امکان برگزاری دوره‎های علمی ـ کاربردی مورد نیاز صنعت آب و برق

متن کامل قوانین و مقررات (pdf)