تصویب نامه های  هیات دولت:
        1- تصویب نامه راجع به اختصاص (1%) درآمد عملیاتی مجامع عمومی کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت برای سرمایه‎گذاری در امور پژوهش و فناوری 
        2- تصویب‎نامه راجع به اجازه شرکت ملی نفت ایران درمورد واردات بنزین  
        3- تصویب نامه راجع به کاهش اعتبار ردیف هزینه‎ای 503412 موضوع جزء (1) بند (الف) و جزء (8-3) بند «ب» تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 کل کشور  
        4- تصویب‎نامه در خصوص احداث سکوهای پلکانی جهت دسترسی برخی از روستاهای واقع در بالادست مخزن سدکارون سه

مصوبات شورای عالی اداری:
        مصوبه شورای‎عالی اداری راجع به شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

 مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران: 
        اصلاحیه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهردهدشت

 اساسنامه شرکتهاى دولتى:
        اساسنامه شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور (سهامی خاص)

متن کامل قوانین و مقررات (pdf)