فهرست‌ مندرجات‌ :


1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.
2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.
3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: اکبر اعلمی‌ ـ سیدطاهر طاهری‌ و رجب‌ رحمنی‌.
4 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ شورای‌اسلامی‌ به‌ مسؤولان‌ اجرایی‌ کشور.
5 ـ ادامه‌ قرائت‌ گزارش‌ کمیسیون‌ برنامه‌ و بودجه‌و محاسبات‌ درخصوص‌ تفریغ‌ بودجه‌ سال‌ 1381کل‌ کشور.
6 ـ تصویب‌ لایحه‌ دوفوریتی‌ استفساریه‌ راجع‌ به ‌ماده‌ (129) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
7 ـ تصویب‌ لایحه‌ دوفوریتی‌ مبارزه‌ با قاچاق ‌انسان‌.
8 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای‌ آقای‌ محمد محمدرضایی ‌نماینده‌ بیجار.
9 ـ تصویب‌ اصلاحیه‌ کمیسیون‌ درخصوص‌ لایحه ‌تقسیم‌ استان‌ خراسان‌ (جهت‌ تأمین‌ نظر شورای‌ نگهبان‌).
10 ـ اسامی‌ غائبین‌ و تأخیرکنندگان‌.
11 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکیل‌ جلسه‌ آینده‌. ادامه ...