X
تبلیغات
رایتل

قوانین و تعرفه های پزشکی

پایگاه اطلاع رسانی پزشکان ایران  

جدول آخرین تغییرات تعرفه های پزشکی و بیمارستانی و آزمایشگاهی    بزودی

آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته

قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

قوانین واردات دارو و کالاهای پزشکی

قانون مربوط به تابلو و سرنسخه

قوانین مربوط به صدور گواهی های پزشکی

قانون آموزش مداوم  جامعه پزشکی ( باز آموزی )

قوانین و مقررات مربوط به تاسیس بیمارستانها

قوانین و مقررات مربوط به تاسیس داروخانه ها:

ضوابط و شرایط تاسیس داروخانه

طرح موضوع تاسیس داروخانه در کمیسیون ماده 20

طرح موضوع انتقال سرمایه داروخانه در کمیسیون ماده 20

بهره برداری از داروخانه توسط موسس جدید پس از انتقال سرمایه

انتقال داروخانه

ابطال مجوز تاسیس

افتتاح و بهره برداری از داروخانه

تبدیل نوع فعالیت  

صدور برگ تشخیص صلاحیت و پروانه مسئولیت فنی از سوی اداره کل امور دارو

پروانه تاسیس

پروانه ساخت

پروانه بهره برداری

پروانه مسئولیت فنی