تصویب نامه ها  :
       ۱- تصویب‎نامه درخصوص واگذاری پنجاه‎ و پنج درصد (55%)سهام سه شرکت عمران شهرهای جدید سهند، هشتگرد و بهارستان به روش بورس   
       ۲- تصویب‎نامه راجع به واگذاری طراحی و احداث تونل انتقال آب شرب شهر کرمان به مشارکت ایران آروین از طریق ترک تشریفات مناقصه   
       ۳- تصویب‎نامه راجع‎ به تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) برای سال زراعی 1384ـ1383   
       ۴- تصویب‎نامه راجع ‎به فهرست داروهای مشمول تعهدات بیمه‎ای سازمانهای بیمه ‎گر

مصوبات شورای عالی اداری :
       ۱- مصوبه شورای عالی اداری راجع به شاخصهای ارزیابی عملکرد شرکت پست جمهوری اسلامی ایران   
       ۲- مصوبه شورای عالی اداری درخصوص اصلاح تشکیلات دستگاههای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   
       ۳- مصوبه شورای عالی اداری درخصوص عدم پذیرش مؤسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی محیط زیست وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست از دانشجوی جدید در سطح کارشناسی
       ۴- مصوبه شورای عالی اداری راجع‎ به شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

آئین نامه  :
       آیین نامه واگذاری تأسیسات آب و فاضلاب، ماشین ‎آلات و املاک مربوط به شرکتهای آب و فاضلاب

متن کامل قوانین و مقررات (pdf)