مصوبات شورای عالی اداری :

      مصوبه شورایعالی اداری راجع‎به انتقال وظایف از نوع تصدی و اجرایی سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت فرودگاه‎های کشور

آئین نامه ها :

      1ـ آیین‎نامه اجرایی قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‎های عمومی کشور
     
      2ـ آیین‌نامه اجرایی چگونگی پرداخت جایزه صادراتی به محصولات و خدمات سینمایی و سمعی و بصری

      3ـ آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1380ـ

تصویب نامه های هیات دولت :

      1ـ تصویب‎نامه راجع‎به الحاق نهاد کتابخانه‎های عمومی کشور به فهرست مؤسسات موضوع بند « ب» ماده (11) قانون استخدام کشوری
     
      2ـ تصویب‎نامه راجع‎به نرخ کارمزد وام حساب ذخیره ارزی برای استان‎ها و مناطقی که شاخص‎های توسعه آن‎ها زیر شاخص میانگین کشور است
     
      3ـ تصویب‎نامه درخصوص الحاق یک بند به ضوابط اجرایی بودجه سال 1383 کل کشور

      4ـ تصویب‎نامه درمورد الحاق یک تبصره به ماده (22) اصلاحی آیین‎نامه اجرایی بندهای « ب»، « پ»، « ث»، «ج»، « چ»، « ر»، « ژ»، « ض» و « ظ» تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور

اصلاح آیین نامه :

      1ـ اصلاح آیین‎نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید

      2ـ اصلاح ماده (7) آیین‎نامه تسهیلات اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

      3ـ اصلاح تبصره بند « د» ماده (2) اصلاحی آیین‎نامه چگونگی استفاده از اتومبیل‎های دولتی و واگذاری امور نقلیه دستگاههای دولتی به بخش غیردولتی

اصلاحیه تصویب نامه :

      اصلاح تصویب‎نامه موضوع الگوی مصرف آب مشترکان خانگی در شهرهای جدید

اصلاح اساسنامه ... :

      1ـ اصلاح بند (5) ماده (13) اساسنامه شرکت سهامی سازمان بهره‎وری انرژی ایران (سابا)

      2ـ اصلاح اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران

      3ـ اصلاح اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان

متن کامل قوانین و مقررات (pdf)
فهرست هفتگی قوانین و ... (pdf)