دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌
1384 ـ 1383
صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز دوشنبه‌ دوم‌ آذرماه‌ 1383

 

      فهرست‌ مندرجات‌ :

 
1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.
2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.
3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌:  سیدحسین‌هاشمی‌، مرتضی‌ کرمی‌، علی‌ دیرباز و ابوالقاسم‌مختاری‌.
4 ـ بیانات‌ نایب‌ رئیس‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌اسلامی‌ بمناسبت‌ هفته‌ بسیج‌.
5 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ شورای‌اسلامی‌ به‌ مسؤولان‌ اجرایی‌ کشور.
6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای‌ آقایان‌: علی‌ زادسر وقدرت‌الله ایمانی‌ نمایندگان‌ محترم‌ جیرفت‌ وخرم‌آباد.
7 ـ بحث‌ و بررسی‌ درخصوص‌ طرح‌ یک‌فوریتی‌اصلاح‌ ماده‌ (60) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌،اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
8 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکیل‌ جلسه‌ آینده‌.
ادامه ...