تصویب نامه ها > هیات دولت 
 
     1- تصویب‎نامه درخصوص الحاق تبصره (2) ماده (2) آیین‎نامه اجرایی ماده (29) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران   
     2- تصویب‎نامه راجع‎به انتخاب وزیر اموراقتصادی و دارایی به عنوان رئیس کارگروه برای تصمیم‎گیری در مورد نحوه اجرای بند « ذ» تبصره (5) قانون بودجه    
     3- تصویب‎نامه راجع‎به عدم اجرای بند (2) تصویب‎نامه موضوع برگزاری هفتادوسومین اجلاس کمیسیون بین‎المللی سدهای بزرگ   
     4- تصویب‎نامه راجع‎به واگذاری پنج درصد (5%) سهام شرکت اکتشافی کشور در سال 1383 به روش مزایده
   اصلاح تصویب‎نامه موضوع واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو

مصوبات شورای عالی اداری 

     1- مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ضرورت یا عدم ضرورت ادامه فعالیت دفاتر نمایندگی‎های وزارتخانه‎ها، مؤسسات و سازمان‎های دولتی در خارج از کشور   
     2- مصوبه شورای عالی اداری راجع‎به ایجاد انسجام تشکیلاتی در ساختار دولت و نهاد ریاست جمهوری