دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌
1384 ـ 1383
صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز دوشنبه‌ یازدهم‌ آبانماه‌ 1383

 

      فهرست‌ مندرجات‌:

 
1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.
2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.
3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: علی‌ دیرباز، محمدعلی‌حیدری‌شلمانی‌، علی‌ مؤیدی‌ و رضا آشتیانی‌عراقی‌.
4 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌مسؤولان‌ اجرایی‌ کشور.
5 ـ تصویب‌ یک‌فوریت‌ طرح‌ اصلاح‌ ماده‌ (3) قانون‌ برنامه‌چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌اسلامی‌ ایران‌.
6 ـ اعلام‌ وصول‌ طرح‌ ساماندهی‌ مبادلات‌ مرزی‌ و از بین‌بردن‌ زمینه‌های‌ قاچاق‌ کالا با قید یک‌فوریت‌ و تصویب‌فوریت‌ آن‌.
7 ـ  اعلام‌ وصول‌ طرح‌ تشکیل‌ سازمان‌ قوانین‌ و مقررات‌ کشور.
8 ـ  تصویب‌ کلیات‌ طرح‌ جامع‌ کنترل‌  و  مبارزه‌ ملی‌ با دخانیات‌.
9 ـ تصویب‌ لایحه‌ موافقتنامه‌ تشویق‌ و حمایت‌ متقابل‌ ازسرمایه‌گذاری‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و دولت‌جمهوری‌ خلق‌ چین‌.
10 ـ تصویب‌ لایحـه‌ موافقتنامه‌ همکاریهـای‌ بازرگـانی‌ واقتصادی‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و دولت‌جمهوری‌ ازبکستان‌.
11 ـ تصویب‌ لایحه‌ موافقتنامه‌ بازرگانی‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌اسلامی‌ ایران‌ و دولت‌ جمهوری‌ دموکراتیک‌ خلق‌ الجزایر.
12 ـ تصویب‌ کلیات‌ لایحه‌ پرداخت‌ حق‌ محرومیت‌ ازمطب‌ اعضـای‌ هیـأت‌ علمی‌ دانشکده‌های‌ دامپزشکی‌دانشگاههای‌ دولتی‌.
13 ـ اعلام‌ وصول‌ طرح‌ تشکیل‌ کمیته‌ ملی‌ زیست‌ ایمنی‌(کمزا) با قید یک‌فوریت‌ و رد فوریت‌ آن‌.
14 ـ بحث‌ و بررسی‌ درخصوص‌ کلیات‌ طرح‌ ثبت‌ و تملک‌کتب‌ و اسناد خطی‌ نادر.
15 ـ اعلام‌ وصول‌ دو فقره‌ طرح‌.
16 ـ اسامی‌ غائبین‌ و تأخیرکنندگان‌.
17 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکیل‌ جلسه‌ آینده‌. ادامه ...