رأی شماره 360 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال رأی شماره 2358-201 مورخ 25/3/1382 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

 

رأی هیأت عمومی

      به صراحت تبصره ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 « درآمد شرکتهای مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می‎باشد» بنابراین مفهوم مخالف حکم مقنن مفید عدم شمول مقررات فصل چهارم قانون موضوع مالیات بردرآمد مشاغل نسبت به اشخاص حقوقی می‎باشد. مضافاً اینکه قانونگذار فصل پنجم قانون مالیاتهای مستقیم را به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اختصاص داده است. بنابراین رأی شماره 2358ـ 201 مورخ 25/3/1382 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده 258 قانون فوق‎الاشعار انشاء شده در حدی که متضمن شمول ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقی نیز می‎باشد خلاف حکم صریح قانونگذار تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

 

لغو محدودیت ادامه تحصیل دارندگان مدارک تحصیلی حوزوی در دانشگاهها

 

مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۴۳

 

دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌

1384 ـ 1383

صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ ششم‌ آبانماه‌ 1383

 

      فهرست‌ مندرجات‌ :

 

1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.
2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.
3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور عبارتند از آقایان‌: سیداحمدموسـوی‌، حسن‌ سلیمـانی‌، بهمن‌ محمدی‌ و علاءالدین‌بروجردی‌.
4 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌مسؤولان‌ اجرایی‌ کشور.
5 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای‌ آقایان‌: احمد بزرگیان‌ و سیدناصرموسوی‌ نمایندگان‌ محترم‌ سبزوار و رامهرمز.
6 ـ انتخاب‌ آقایان‌: محمدعلی‌ شیخ‌ و حمید سعادت‌ بعنوان‌ناظر در شورای‌ عالی‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌.
7 ـ تصویب‌ لایحه‌ موافقتنامه‌ دوجانبه‌ درمورد کمک‌متقابل‌ اداری‌ برای‌ اجرای‌ صحیح‌ قوانین‌ گمرکی‌ بین‌دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و دولت‌ پادشاهی‌ بلژیک‌.
8 ـ انتخاب‌ آقایـان‌: محمدرضا رحیمی‌ و مهدی‌امیری‌اصفهانی‌ بعنوان‌ رئیس‌ و دادستان‌ دیوان‌ محاسبات‌کشـور.
9 ـ تصویب‌ کلیات‌ لایحه‌ الحاق‌ یک‌ تبصره‌ به‌ قانون‌ تعیین‌تکلیف‌ اراضی‌ اختلافی‌ موضوع‌ اجرای‌ ماده‌ (56) قانون‌جنگلها و مراتع‌.
10 ـ تصویب‌ کلیات‌ لایحه‌ الحاق‌ یک‌ تبصره‌ به‌ ماده‌واحده‌ قانون‌ بیمه‌ محصولات‌ کشاورزی‌.
11 ـ طرح‌ سؤال‌ آقای‌ رضا عبداللهی‌ نماینده‌ محترم‌ماه‌نشان‌ از آقای‌ پزشکیان‌ وزیر محترم‌ بهداشت‌، درمان‌ وآموزش‌ پزشکی‌ و ارجاع‌ آن‌ به‌ کمیسیون‌ مربوطه‌.
12 ـ اعلام‌ وصول‌ (2) فقره‌ سؤال‌ و یک‌ فقره‌ طرح‌.
13 ـ قرائت‌ اسامی‌ غائبین‌ و تأخیرکنندگان‌.
14 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکیل‌ جلسه‌ آینده‌.
ادامه ...