دیوان عدالت اداری در جلسه‌ی هیات عمومی خود، یکی از بخشنامه‌های صادره از سوی هیات دولت را ابطال کرد.
 
 

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه‌ی هفته‌ی گذشته‌اش با صدور رایی، بخشنامه‌ی دولت را که طی آن پرداخت پاداش عیدی مستخدمان دولت به رضایت مدیر مربوطه، منوط شده بود، ابطال کرد