دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌
1384 ـ 1383
صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ سوم‌ آبانماه‌ 1383

 

      فهرست‌ مندرجات‌ :

 
1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.
2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.
3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: حمیدرضا حاجی‌بابایی‌، غفاراسماعیلی‌ و خانم‌ رفعت‌ بیات‌.
4 ـ بیانات‌ ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ بمناسبت‌سالگرد شهادت‌ آیت‌الله حاج‌سیدمصطفی‌ خمینی‌ و نیز تسلیت‌درگذشت‌ حجت‌الاسلام‌ والمسلمین‌ حاج‌سیدرضا موسوی‌.
5 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌مسؤولان‌ اجرایی‌ کشور.
6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای‌ و اخطار قانون‌ اساسی‌ آقایان‌: ایرج‌ندیمی‌، نورالدین‌ پیرمؤذن‌، سیداحمد رسولی‌نژاد و محمدمهدی‌مفتح‌ نمایندگان‌ محترم‌ لاهیجان‌، اردبیل‌، دماوند و رزن‌.
7 ـ تصویب‌ کلیات‌ لایحه‌ توسعه‌ صنایع‌ دریایی‌.
8 ـ رد طرح‌ الزام‌ بانکها به‌ بررسی‌ طرحهای‌ تولیدی‌ و اعطاءسهم‌ مشارکت‌ خود در زمانبندی‌ مشخص‌.
9 ـ تصویب‌ لایحه‌ موافقتنامه‌ دوجانبه‌ درخصوص‌ کمک‌متقابل‌ اداری‌ برای‌ اجرای‌ صحیح‌ قانون‌ گمرکی‌ و جلوگیری‌،تحقیق‌ و مبارزه‌ با تخلفات‌ گمرکی‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و دولت‌ جمهوری‌ بلغارستان‌.
10 ـ تصویب‌ لایحه‌ موافقتنامه‌ اجتناب‌ از اخذ مالیات‌ مضاعف‌و جلوگیری‌ از فرار مالی‌ درمورد مالیاتهای‌ بر درآمد و سرمایه‌ به‌انضمام‌ پروتکل‌ مربوط‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ودولت‌ پادشاهی‌ اسپانیا.
11 ـ تصویب‌ لایحه‌ موافقتنامه‌ دوجانبه‌ درمورد کمک‌ متقابل‌اداری‌ برای‌ اجرای‌ صحیح‌ قانون‌ گمرکی‌ و جلوگیری‌، تحقیق‌ ومبارزه‌ با تخلفات‌ گمرکی‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ودولت‌ جمهوری‌ ترکمنستان‌.
12 ـ تصویب‌ لایحه‌ موافقتنامه‌ دوجانبه‌ درمورد کمک‌ متقابل‌اداری‌ برای‌ اجرای‌ صحیح‌ قانون‌ گمرکی‌ و جلوگیری‌، تحقیق‌ ومبارزه‌ با تخلفات‌ گمرکی‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ودولت‌ جمهوری‌ سودان‌.
13 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای‌ آقای‌ سیدنظام‌ مولاهویزه‌ نماینده‌محترم‌ دشت‌آزادگان‌.
14 ـ استرداد یک‌ فقره‌ طرح‌.
15 ـ اسامی‌ غائبین‌ و تأخیرکنندگان‌.
16 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکیل‌ جلسه‌ آینده‌.
ادامه ...