اصلاح تصویب‎نامه موضوع برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 
 
 

مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۳۲

دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌

1384 ـ 1383

صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ پنجم‌ مهـرماه‌ 1383

 
       فهرست‌ مندرجات‌ :

1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.

2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.

 3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: محمدرضاسجادیان‌، عوض‌ حیدرپورشهرضایی‌، محمد قمی‌ وعلی‌اکبر آقایی‌مغانجوقی‌.

4 ـ بیانات‌ ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌درخصوص‌ اصلاحات‌ اخیر مجلس‌ در مواد (124) و(130) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌.

5 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ شورای‌اسلامی‌ به‌ مسؤولان‌ اجرایی‌ کشور.

6 ـ تذکر آئین‌نامه‌ای‌ و اخطار قانون‌ اساسی‌ آقایان‌:اسماعیل‌ گرامی‌مقدم‌ و سیداحمد حسینی‌سیرجانی‌نمایندگان‌ محترم‌ بجنورد و سیرجان‌.

7 ـ تصویب‌ طرح‌ دوفوریتی‌ اصلاح‌ مواد (124) و(130) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و الزام‌ دولت‌ به‌اخذ مجوز از مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در انعقادقرارداد با شرکتهای‌ خارجی‌.

8 ـ بحث‌ و بررسی‌ درخصوص‌ طرح‌ یک‌فوریتی‌بکارگیری‌ معلمین‌ حق‌التدریس‌ براساس‌ قانون‌ برنامه‌سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌اسلامی‌ ایران‌.

9 ـ طرح‌ سؤال‌ آقای‌ ایرج‌ ندیمی‌ نماینده‌ محترم‌لاهیجان‌ و سیاهکل‌ از آقای‌ عبدالعلی‌زاده‌ وزیرمحترم‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ و ارجاع‌ آن‌ به‌ کمیسیون‌مربوطه‌.

10 ـ قرائت‌ اسامی‌ غائبین‌ و تأخیرکنندگان‌.

11 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکیل‌ جلسه‌ آینده‌. ادامه ...