مصوبات مجلس شوراى اسلامى :
       قانون الزام دولت به اقدام قانونی به منظور ایجاد نظام‎هماهنگ و فراگیر پرداخت مستمری بازنشستگان

راى هیات عمومى دیوان عدالت اداری :
       رای شماره۲۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 4389/34/3 مورخ 24/3/1366 وزارت کشور

رأی هیأت عمومی

       سیاق عبارات بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری مصوب 1361 منحصراً مفید جواز اخذ عوارض از کالاهای تولیدی و خدماتارائه شده از شهروندان قلمرو هر شهر در جهت رفع کمبود مالی شهرداری بمنظور ارائه خدمات عمومی برای آن شهر است و ظهور در اخذ عوارض از شهروندان سایر نقاط برای مصرف آن در شهر معین و خاص ندارد. بنا به جهات فوق‎الذکر و عنایت به وسعت بازار مصرف داخلی و خارجی نوشابه غیرالکلی و اینکه افزایش عوارض آن محدود به‎قلمرو جغرافیائی شهر خاصی نیست و مورد متضمن تأمین هدف مقنن بشرح مقرر در بند یک ماده 35 قانون فوق‎الذکر نمی‎باشد، بند 4/388 مصوبه شماره 4389/34/3 مورخ 24/3/1366 وزیر کشور که عوارض فروش نوشابه غیرالکلی را 5% افزایش داده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

 

مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۳۱

دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌
1384 ـ 1383
صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ یکم‌ مهرماه‌ 1383

 

      فهرست‌ مندرجات‌ :


1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.
2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.
3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: سیدحسین‌حسینی‌، رجب‌ رحمنی‌ و ستار هدایت‌خواه‌.
4 ـ بیانات‌ نایب‌ رئیس‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌اسلامی‌ بمناسبت‌ آغاز سال‌ تحصیلی‌ جدید.
5 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ مردم‌ در مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ به‌ مسؤولان‌ اجرایی‌ کشور.
6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای‌ آقای‌ سعید ابوطالب‌نماینده‌ محترم‌ تهران‌.
7 ـ تصویب‌ کلیات‌ طرح‌ دوفوریتی‌ اصلاح‌مواد (124) و (130) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌اسلامی‌ ایران‌ و الزام‌ دولت‌ به‌ اخذ مجوز ازمجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در انعقاد قرارداد باشرکتهای‌ خارجی‌.
8 ـ اعلام‌ وصول‌ (3) فقره‌ لایحه‌.
9 ـ قرائت‌ اسامی‌ غائبین‌ و تأخیرکنندگان‌.
10 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکیل‌ جلسه‌آینده‌.
ادامه ...