آراى هیات عمومى دیوان عدالت اداری :
       ۱- رای شماره ۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶ هیئت وزیران دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره26687/34/1 مورخ24/9/1382سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
       ۲- رای شماره ۲۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره ماده109 آیین‎نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 25/4/1365 هیئت وزیران
       ۳- رای شماره ۱۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه 11394/ص10/ و مورخ 13/6/1373 و 2513/180/2/2 مورخ 4/4/1374 وزارت جها‎دسازندگی
       ۴- رای شماره ۱۹۴هیئت وزیران دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 1419/80/1/م مورخ10/8/1378 معاون اداری و مالی وزارت جها‎د سازندگی
       ۵- رای شماره ۲۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند3ـ4 از بخش چها‎رم شیوه‎نامه شماره97/710 مورخ11/12/81

 

مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۲۸

دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌
1384 ـ 1383
صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ یازدهم‌ شهریورماه‌ 1383

      فهرست‌ مندرجات‌ :


1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.
2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.
3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: حسن‌ مرادی‌،غلامرضا مصباحی‌مقدم‌، بهمن‌ محمدیاری‌ و محسن‌کوهکن‌ریزی‌.
4 ـ بیانات‌ نایب‌ رئیس‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌بمناسبت‌ سالروز  وفات‌ حضرت‌ زینب‌ (سلام‌الله علیها) و سالروز ناپدید شدن‌ امام‌ موسی‌ صدر.
5 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ شورای‌اسلامی‌ به‌ مسؤولان‌ اجرایی‌ کشور.
6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای‌ آقای‌ بهرام‌ حبیبی‌ نماینده‌محترم‌ خمین‌.
7 ـ رد لایحه‌ دوفوریتی‌ اصلاح‌ تبصره‌ (5) الحاقی‌ به‌ ماده‌ (8) قانون‌ انتخابات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ مصوب‌ 1379.
8 ـ تصویب‌ اصلاحات‌ کمیسیون‌ تلفیق‌ درخصوص‌لایحه‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ وفرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ (جهت‌ تأمین‌ نظرشورای‌ محترم‌ نگهبان‌).
9 ـ تصویب‌ طرح‌ دوفوریتی‌ اصلاح‌ ماده‌ (11) قانون‌تشکیل‌ شوراهای‌ آموزش‌ و پرورش‌ در استانها،شهرستانها و مناطق‌ کشور.
10 ـ قرائت‌ گزارش‌ آقای‌ حجتی‌ وزیر محترم‌جهـادکشـاورزی‌ درخصوص‌ عملـکـرد وزارت‌جهادکشاورزی‌ در زمینه‌ نهاده‌های‌ کشاورزی‌.
11 ـ اعلام‌ وصول‌ (8) فقره‌ طرح‌ و یک‌فقره‌ سؤال‌.
12 ـ اسامی‌ غائبین‌ و تأخیرکنندگان‌.
13 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکیل‌ جلسه‌ آینده‌. ادامه ...