مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۲۵

دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌
1384 ـ 1383
صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز دوشنبه‌ دوم‌ شهریور ماه‌ 1383

 

      فهرست‌ مندرجات‌ :


1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.
2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.
3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: سیدفضل‌الله موسوی‌، علی‌سرافرازیزدی‌، سیدمحمود ابطحی‌ و ایرج‌ ندیمی‌.
4 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌مسؤولان‌ اجرایی‌ کشور.
5 ـ بیانات‌ نایب‌ رئیس‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌درخصوص‌ ادامه‌ حملات‌ وحشیانه‌ اشغالگران‌ به‌ شهر مقدس‌نجف‌ و آغاز هفته‌ دولت‌.
6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای‌ آقای‌ سعید ابوطالب‌ نماینده‌ محترم‌تهران‌.
7 ـ تصویب‌ تقاضای‌ تحقیق‌ و تفحص‌ عده‌ای‌ از نمایندگان‌محترم‌ مجلس‌ از وزارت‌ راه‌ و ترابری‌ درمورد حادثه‌ تصادف‌تانکر حامل‌ سوخت‌ با وسایل‌ نقلیه‌ متوقف‌شده‌ در پاسگاه‌نصرت‌آباد در جاده‌ بم‌ ـ زاهدان‌.
8 ـ تصویب‌ کلیات‌ طرح‌ الزام‌ دولت‌ به‌ اقدام‌ قانونی‌ به‌ ایجادنظام‌ هماهنگ‌ و فراگیر پرداخت‌ مستمری‌ بازنشستگان‌.
9 ـ رد طرح‌ انتقال‌ کارکنان‌ دولت‌ و نهادهای‌ عمومی‌غیردولتی‌.
10 ـ رد تقاضای‌ کمیسیون‌ اقتصادی‌ مبنی‌ بر رسیدگی‌یک‌شوری‌ به‌ لایحه‌ حمایت‌ از حقوق‌ مصرف‌کنندگان‌.
11 ـ رد تقاضای‌ کمیسیون‌ کشاورزی‌، آب‌ و منابع‌ طبیعی‌ مبنی‌بر رسیدگی‌ یک‌شوری‌ به‌ لایحه‌ الحاق‌ یک‌ ماده‌ به‌ قانون‌وصول‌ برخی‌  از درآمدهای‌ دولت‌  و  مصرف‌ آن‌ در موارد معین‌.
12 ـ تصویب‌ لایحه‌ الحاق‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌پروتکل‌ 1988 کنوانسیون‌بین‌المللی‌ایمنی‌جان‌اشخاص‌ دردریامصوب‌ سال‌ 1353 هجری‌شمسی‌ مطابق‌ با سال‌ 1974 میلادی‌.
13 ـ تصویب‌ کلیات‌ لایحه‌ اصلاح‌ مقررات‌ تنظیم‌ و ثبت‌ اسناددر دفاتر اسناد رسمی‌.
14 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکیل‌ جلسه‌ آینده‌...ادامه ....