مصوبه مجلس شوراى اسلامى :
        قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل 1988 کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب سال1353 هجری شمسی مطابق با سال1974 میلادی

آئین نامه :
        اصلاح آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی

آئین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی  (با آخرین اصلاحات)

 

مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ _ جلسه ۲۲

جلسه‌ بیست‌ و دوم‌ 27 مـردادمــاه‌  1383 هجری‌شمسی‌ (22) 30 جمادی‌الثانی‌ 1425 هجری‌قمری‌


دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌
1384 ـ 1383
صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ بیست‌ و هفتم‌ مردادماه‌ 1383

 

      فهرست‌ مندرجات‌ :


1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.
2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.
3 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ مردم‌ در مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ به‌ مسؤولان‌ اجرایی‌ کشور.
4 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای‌ آقایان‌: سیداحمدحسینی‌زیدآبادی‌ و بهمن‌ محمدیاری‌نمایندگان‌ محترم‌ سیرجان‌ و طوالش‌.
5 ـ بحث‌ و بررسی‌ اصلاحات‌ کمیسیون‌ تلفیق‌درخصوص‌  لایحه‌  برنامه‌  چهارم‌  توسعه‌  اقتصادی‌،اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌(جهت‌ تأمین‌ نظر شورای‌ محترم‌ نگهبان‌).
6 ـ اعلام‌ وصول‌ دو فقره‌ سؤال‌ و یک‌ فقره‌طرح‌.
7 ـ قرائت‌ نامه‌ جمعی‌ از نمایندگان‌ به‌ ریاست‌محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ مبنی‌ بر تقدیرو تشکر از اقدام‌ شجاعانه‌ آقای‌ آرش‌میراسماعیلی‌ قهرمان‌ جودو جهان‌.
8 ـ اسامی‌ غائبین‌ و تأخیرکنندگان‌.
9 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکیل‌ جلسه‌آینده‌. ادامه ...