مصوبات مجلس شوراى اسلامى :
۱
        ـ قانون اصلاح ماده (11) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور
۲
        ـ قانون اصلاح تبصره (3) قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی و الحاق دو تبصره به آن

اصلاح آیین نامه :
       اصلاح ماده (1) آیین نامه بند «هـ» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع برقراری نظام اقساطی فروش سهام

روزنامه > تصویب نامه ها > هیات دولت :
       تصویب نامه راجع به الحاق بنیاد رودکی به فهرست موسسات موضوع بند «ب» ماده (11) قانون استخدام کشوری

راى هیات عمومى دیوان عدالت اداری :
       رای شماره ۲۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 18102/41/1 مورخ 26/6/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

رای هیات عمومی

       با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر مبنای نظریه شورای محترم نگهبان صادر شده و بخشنامه مذکور را خلاف شرع دانسته و رای و نظریه مذکور کماکان بقوت خود باقی بوده و معتبر است. و براساس آن تعیین و تصویب نصاب 2000 مترمربع برای تفکیک باغات خلاف موازین شرع شناخته شده و واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شهرداریها و سایر نهادها مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که به آنها مربوط می شود، اجراء نمایند. لذا اطلاق بخشنامه مذکور از این حیث که حتی موارد خلاف شرع را مجاز دانسته و موجب تحدید مالکیت و حقوق اشخاص گردیده که نیاز به قانون دارد و مقرر داشته (بدیهی است در خصوص باغات باید ضوابط مذکور رعایت شود.) و ضوابط مورد اشاره در بخشنامه وزارت مسکن و شهرسازی مورخ 22/3/1373 بشماره 3767/110 مربوط به دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری را لازم الرعایه می داند، آن را خلاف قانون و خلاف اختیارات تشخیص داده و براساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری نجف آبادی

 

مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۲۱

جلسه‌ بیست‌ و یکم‌ 26 مـردادمــاه‌  1383 هجری‌شمسی‌ (21) 29 جمادی‌الثانی‌ 1425 هجری‌قمری‌


دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌
1384 ـ 1383
صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز دوشنبه‌ بیست‌ و ششم‌ مردادماه‌ 1383

 

      فهرست‌ مندرجات‌ :


1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.
2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله‎ مجید.
3 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ مردم‌ در مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ به‌ مسؤولان‌ اجرایی‌ کشور.
4 ـ بیانات‌ ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌اسلامی‌ درخصوص‌ هتک‌ حرمت‌ نجف‌اشرف‌.
5 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای‌ آقای‌ اکبر اعلمی‌نماینده‌ محترم‌ تبریز.
6 ـ ادامه‌ رسیدگی‌ به‌ اصلاحات‌ کمیسیون‌تلفیق‌ درخصوص‌ لایحه‌ برنامه‌ چهارم‌توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ (جهت‌ تأمین‌ نظرشورای‌ محترم‌ نگهبان‌).
7 ـ اعلام‌ وصول‌ (3) فقره‌ سؤال‌.
8 ـ اسامی‌ غائبین‌ و تأخیرکنندگان‌.
9 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکیل‌ جلسه‌آینده‌.
ادامه ....