آئین نامه ها :

       آیین نامه شیوه های قیمت گذاری سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران موضوع بند(و) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

   اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه 20

جلسه‌ بیستم‌ 25 مـردادمــاه‌  1383 هجری‌شمسی‌ (20) 28 جمادی‌الثانی‌ 1425 هجری‌قمری‌


 
دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌
1384 ـ 1383
صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ بیست‌ و پنجم‌ مردادماه‌ 1383
 

      فهرست‌ مندرجات‌ :

1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.
2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله‎ مجید.
3 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ مردم‌ در مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ به‌ مسؤولان‌ اجرایی‌ کشور.
4 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای‌ آقای‌ حسن‌کامران‌دستجردی‌ نماینده‌ محترم‌ اصفهان‌.
5 ـ بحث‌ و بررسی‌ اصلاحات‌ کمیسیون‌تلفیق‌ درخصوص‌ لایحه‌ برنامه‌ چهارم‌توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ (جهت‌ تأمین‌ نظرشورای‌ محترم‌ نگهبان‌).
6 ـ قرائت‌ بیانیه‌ نمایندگان‌ محترم‌ مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ درخصوص‌ اعتراض‌ به‌جنایات‌ آمریکا و انگلیس‌ و هتک‌ حرمت‌عتبات‌ عالیات‌.
7 ـ اسامی‌ غائبین‌ و تأخیرکنندگان‌.
8 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکیل‌ جلسه‌آینده‌.
ادامه ...