دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌
1384 ـ 1383
صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ بیست‌ و یکم‌ مردادماه‌ 1383

 

      فهرست‌ مندرجات‌ :


1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.
2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله‎ مجید.
3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: عزت‌الله‎ یوسفیان‌، شاپورمرحبا، اسماعیل‌ گرامی‌مقدم‌ و خانم‌ نیره‌ اخوان‌بیطرف‌.
4 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌مسؤولان‌ اجرایی‌ کشور.
5 ـ تسلیت‌ ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ آقای‌منصور یاوری‌ نماینده‌ محترم‌ گلپایگان‌ و خوانسار.
6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای‌ و اخطار قانون‌ اساسی‌ آقایان‌: کاظم‌جلالی‌، سعید ابوطالب‌ و محمدعلی‌ حیدری‌شلمانی‌نمایندگان‌ محترم‌ شاهرود، تهران‌ و لنگرود.
7 ـ تصویب‌ کلیات‌ لایحه‌ اصلاح‌ تبصره‌ (2) ماده‌ (17) قانون‌اصلاح‌ قوانین‌ و مقررات‌ مؤسسه‌ استاندارد و تحقیقات‌صنعتی‌ ایران‌ مصوب‌ 1371.
8 ـ تصویب‌ یک‌فوریت‌ طرح‌ قانون‌ اصلاح‌ قانون‌بازنشستگی‌ پیش‌ از موعد بیمه‌شدگان‌ تأمین‌ اجتماعی‌مصوب‌ 28/2/1367 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌.
9 ـ تصویب‌ تقاضای‌ مسکوت‌ ماندن‌ لایحه‌ الحاق‌ یک‌تبصره‌ به‌ ماده‌ (3) قانون‌ مقررات‌ صادرات‌ و واردات‌بمدت‌ یکماه‌.
10 ـ رد لایحه‌ تشکیل‌ جامعه‌ مشاوران‌ رسمی‌ مالیاتی‌ ایران‌.
11 ـ طرح‌ سؤال‌ آقای‌ اکبر اعلمی‌ نماینده‌ محترم‌ تبریز ازآقای‌ نامدارزنگنه‌ وزیر محترم‌ نفت‌.
12 ـ قرائت‌ نامه‌ نمایندگان‌ محترم‌ مجلس‌ به‌ ریاست‌ محترم‌ جمهوری‌ درخصوص‌ استخدام‌ (39) هزار معلم‌حق‌التدریس‌.
13 ـ اعلام‌ وصول‌ (2) فقره‌ طرح‌ و (2) فقره‌ سؤال‌.
14 ـ استرداد یک‌ فقره‌ طرح‌.
15 ـ اسامی‌ غائبین‌ و تأخیرکنندگان‌.
16 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکیل‌ جلسه‌ آینده‌.
ادامه ...