طرح جدید قوه قضائیه

بنقل از خبرگزاری فارس از این پس بازداشت املاک در قبال قرارهای وثیقه به روز انجام می‌شود و کسی به خاطر تودیع وثیقه زندانی نمی‌شود به گزارش فارس به منظور تسهیل در امور ارباب رجوع به مراجع قضایی و نیز جلوگیری از عدم تضییع حقوق متهمان، طی طرحی که با همکاری دادسرای عمومی و انقلاب تهران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت گرفته، از این پس بازداشت املاک در قبال قرارهای وثیقه به روز انجام می‌شود براساس این طرح نمایندگان ادارات ثبت در تمامی نواحی دادسرای تهران مستقر شده و پس از صدور قرار وثیقه توسط مراجع قضایی، در صورت‌ حضور وثیقه‌گزار و تقاضای وی مبنی بر صدور قرار قبولی وثیقه، قسمت مربوط به مرجع قضایی در فرمی توسط مقام قضایی تکمیل می‌شود
بر اساس این طرح بعد از طی شدن مراحل فوق وثیقه‌گزار با حضور نزد نماینده سازمان ثبت مستقر در دادسرا، تقاضای بازداشت ملک را می‌نماید و نماینده مزبور نیز پس از تکمیل ذیل فرم بدون فوت وقت و بلافاصله آن را برای ثبت منطقه دورنگار می‌نماید.
ثبت منطقه نیز در صورتی که تشخیص دهد ملک قابل بازداشت است و مانعی وجود ندارد، در فرمی دیگری که مخصوص ثبت محل وقوع ملک تهیه و تنظیم گردیده، مورد بازداشت ملک را اعلام نموده و برای نماینده ثبت مستقر در دادسرا دورنگار می‌کند.
بر اساس این طرح نماینده مذکور نیز پس از بررسی نهایی، ذیل فرم مخصوص اداره ثبت محل وقوع ملک را مهر و امضا نموده و آن را در اختیار متقاضی قرار می‌دهد تا آن را به رویت مقام قضایی برساند و به این ترتیب کار بازداشت املاک در همان روز انجام می‌شود.
لازم به ذکر است تا پیش از اجرای این طرح، وثیقه گزار بایستی شخصاً به واحد ثبتی در اطراف و اکناف تهران مراجعه می‌نمود و این امر موجب می‌شد که متهم بعضا حتی با داشتن و ثیقه دو یا سه روز در زندان باقی بماند.
از مزایای این طرح می‌توان به فوریت در آزادی متهم، جلوگیری از رفت و آمد در شهر و اتلاف وقت و تسهیل امور ارباب رجوع و عدم خرج هزینه به زندان اشاره نمود.
این طرح در مرحله اول در تهران به اجرا درآمده و در آینده نزدیک به سایر استان‌ها و نیز دادیاران ناظر زندان که مبادرت به صدور قرار وثیقه برای اعطای مرخصی به زندانیان می‌نماید. تسری و تعمیم داده خواهد شد