دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌
1384 ـ 1383
صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ بیست‌ و سوم‌ تیرماه‌ 1383

 

      فهرست‌ مندرجات‌ :


1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.
2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.
3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: محمدرضا امیرحسن‌خانی‌،سیدمحمود مدنی‌بجستانی‌، مسعود امینی‌، محمدحسین‌فرهنگی‌ و سیدجلال‌ یحیی‌زاده‌فیروزآباد.
4 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌مسؤولان‌ اجرایی‌ کشور.
5 ـ تسلیت‌ نایب‌ رئیس‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ آقای‌امیدوار رضایی‌میرقائد نماینده‌ محترم‌ مسجدسلیمان‌درخصوص‌ فوت‌ صبیه‌ و داماد ایشان‌ و همچنین‌ تسلیت‌ به‌آقای‌ احمد امینی‌ از کارکنان‌ مجلس‌ درخصوص‌ شهادت‌فرزند ایشان‌.
6 ـ انتخاب‌ آقایان‌: حسن‌ نوعی‌اقدم‌ و ناصر نصیری‌ جهت‌ستاد درآمد و تجهیز منابع‌ استان‌ و کمیته‌ هماهنگی‌ اشتغال‌استانها بعنوان‌ ناظر.
7 ـ تصویب‌ کلیات‌ طرح‌ ثبت‌ اختراعات‌، طرحهای‌ صنعتی‌،علائم‌ و نامهای‌ تجاری‌.
8 ـ تصویب‌ کلیات‌ طرح‌ حمایت‌ از نشانهای‌ مبدأ جغرافیایی‌.
9 ـ تصویب‌ طرح‌ استفساریه‌ ماده‌ (88) قانون‌ تنظیم‌ بخشی‌ ازمقررات‌ مالی‌ دولت‌ مصوب‌ 1380.
10 ـ انتخاب‌ آقایان‌: سیداحمد آوایی‌ و محمدناصرتوسلی‌زاده‌ بعنوان‌ ناظر در ستاد چگونگی‌ هزینه‌کرد اعتبارتخصیصی‌ بمنظور مشارکت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ دربازسازی‌ کشور افغانستان‌.
11 ـ انتخاب‌ آقای‌ فخرالدین‌ حیدری‌ بعنوان‌ ناظر در شورای‌عالی‌ نظام‌ پرستاری‌.
12 ـ انتخاب‌ آقای‌ محمدقلی‌ مارامایی‌ و خانم‌ مهرانگیز مروتی‌بعنوان‌ ناظر در هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ پرستاری‌.
13 ـ انتخاب‌ خانم‌ فاطمه‌ آجورلو بعنوان‌ ناظر در سازمان‌ نظام‌روانشناسی‌ و مشاوره‌.
14 ـ انتخاب‌ سه‌ نفر از اعضای‌ کمیسیونهای‌ بهداشت‌ و درمان‌،اجتماعی‌ و برنامه‌ و بودجه‌ و محاسبات‌ بعنوان‌ ناظر در شورای‌عالی‌ رفاه‌ و تأمین‌ اجتماعی‌.
15 ـ اعلام‌ وصول‌ (1) فقره‌ طرح‌.
16 ـ اسامی‌ غائبین‌ و تأخیرکنندگان‌.
17 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکیل‌ جلسه‌ آینده‌. ادامه ....