اصلاح آیین نامه 
       ۱- اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (54) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  
       ۲- اصلاح تبصره الحاقی ماده (12) آئین نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی
در تبصره الحاقی ماده (12) آئین نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی، موضوع بند (2) تصویب نامه شماره 52388/ت25973هـ  مورخ 24/12/1381 بعد از عبارت «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» عبارت «تا تاریخ تصویب این تصویب نامه» اضافه شود.  
       ۳- اصلاح تبصره الحاقی ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت :« تبصره ـ مرجع تشخیص اموال و بناهای دولتی که از نفایس ملی می باشند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.»


       اساسنامه شورای گسترش حوزه های علمیه


مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۱۱

دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌
1384 ـ 1383
صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ هفدهم‌ تیرماه‌ 1383

 

      فهرست‌ مندرجات‌ :


1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.
2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.
3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: عماد افروغ‌، محمود محمدی‌،غلامرضا میرزایی‌ و شاهین‌ محمدصادقی‌.
4 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ مسؤولان‌اجرایی‌ کشور.
5 ـ تذکرآیین‌نامه‌ای‌ آقایان‌: محمد قمی‌ و موسی‌الرضا ثروتی‌نمایندگان‌ محترم‌ پاکدشت‌ و بجنورد.
6 ـ انتخاب‌ آقایان‌: محمدحسین‌ نژادفلاح‌ و موسی‌الرضا ثروتی‌ بعنوان‌ناظر در شورای‌ عالی‌ حقوق‌ و دستمزد.
7 ـ انتخاب‌ آقایان‌: عبدالرضا مصری‌، محمد خوش‌چهره‌جمالی‌ وابوالفضل‌ کلهر بعنوان‌ ناظر در شورای‌ عالی‌ توسعه‌ صادرات‌ غیرنفتی‌.
8 ـ قرائت‌ نامه‌ ریاست‌ محترم‌ جمهوری‌ درخصوص‌ معرفی‌ آقای‌محمدحسین‌ شریف‌زادگان‌ بعنوان‌ وزیر رفاه‌ و تأمین‌ اجتماعی‌.
9 ـ انتخاب‌ آقایان‌: محمدرضا امیرحسن‌خانی‌، انور حبیب‌زاده‌بوکانی‌ ومحمد عباسی‌ از اعضای‌ کمیسیونهای‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌ و برنامه‌ وبودجه‌ و محاسبات‌ بعنوان‌ ناظر در کمیته‌ تنظیم‌ و ایجاد تعادل‌ در بازار ارز.
10 ـ انتخاب‌ آقایان‌: عادل‌ آذر و سیدجلال‌ حسینی‌ از اعضای‌ کمیسیون‌برنامه‌ و بودجه‌ و محاسبات‌ و اقتصادی‌ بعنوان‌ ناظر در هیأت‌ عالی‌واگذاری‌ سهام‌.
11 ـ انتخاب‌ آقایان‌: محمدهادی‌ ربانی‌ و حسین‌ مظفر بعنوان‌ ناظر درشورای‌ نظارت‌ بر سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
12 ـ انتخاب‌ آقای‌ علی‌ سرافرازیزدی‌ از کمیسیون‌ آموزش‌ و تحقیقات‌ وآقای‌ مرتضی‌فضلعلی‌ از کمیسیون‌ اجتماعی‌ بعنوان‌ ناظر در هیأت‌ عالی‌گزینش‌.
13 ـ انتخاب‌ آقایان‌: عوض‌ حیدرپور و نورالدین‌ پیرمؤذن‌ بعنوان‌ ناظردر شورای‌عالی‌ آموزش‌ مداوم‌ جامعه‌ پزشکی‌.
14 ـ انتخاب‌ آقای‌ محمدقلی‌ حاجی‌ایری‌ بعنوان‌ ناظر در کمیسیون‌تعیین‌ سهمیه‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ از مشمولان‌وظیفه‌.
15 ـ اعلام‌ وصول‌ طرح‌ اصلاح‌ ماده‌ (5) قانون‌ تنظیم‌ بخشی‌ از مقررات‌مالی‌ دولت‌ با قید یک‌فوریت‌ و رد فوریت‌ آن‌.
16 ـ اعلام‌ وصول‌ (6) فقره‌ لایحه‌، (1) فقره‌ طرح‌ و (2) فقره‌ سؤال‌.
17 ـ قرائت‌ بیانیه‌ نمایندگان‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در حمایت‌از بیانات‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ در همدان‌.
18 ـ قرائت‌ نامه‌ نمایندگان‌ محترم‌ مجلس‌ به‌ ریاست‌ محترم‌ قوه‌قضائیه ‌درخصوص‌ اقامه‌ دعوی‌ علیه‌ صدام‌.
19 ـ اسامی‌ غائبین‌ و تأخیرکنندگان‌.
20 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکیل‌ جلسه‌ آینده‌. ادامه ....