دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌
1384 ـ 1383
صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ چهاردهم‌ تیرماه‌ 1383

 

      فهرست‌ مندرجات‌ :


1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.
2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.
3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: محمدقلی‌ حاجی‌ایری‌، جوادآرین‌منش‌، سلیمان‌ جعفرزاده‌ و احمد احمدی‌.
4 ـ بیانات‌ ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ درخصوص‌ سالروزسقوط‌ هواپیمای‌ مسافربری‌ ایران‌ در خلیج‌ فارس‌، سالروز اسارت‌ چهاردیپلمات‌ ایرانی‌ بدست‌ رژیم‌ اشغالگر قدس‌ و دادگاه‌ محاکمه‌ صدام‌.
5 ـ تسلیت‌ ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ آقای‌ سیدمحسن‌یحیوی‌ نماینده‌ محترم‌ بروجرد درخصوص‌ فوت‌ والده‌ ایشان‌.
6 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ مسؤولان‌اجرایی‌ کشور.
7 ـ گزارش‌ کمیسیون‌ تحقیق‌ درخصوص‌ اعتبارنامه‌ آقای‌ کوروش‌ نیکنام‌نماینده‌ محترم‌ زرتشتیان‌ و تصویب‌ اعتبارنامه‌ ایشان‌.
8 ـ انتخاب‌ آقایان‌: الیاس‌ نادران‌ و قاسم‌ عزیزی‌ بعنوان‌ ناظر در هیأت‌نظارت‌ بر اندوخته‌ اسکناس‌.
9 ـ انتخاب‌ آقایان‌: حسین‌ شیخ‌الاسلام‌ و سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی‌بعنوان‌ ناظر در کمیته‌ اجراء و پیگیری‌ و هماهنگی‌های‌ لازم‌ در حمایت‌از انقلاب‌ اسلامی‌ مردم‌ فلسطین‌.
10 ـ انتخاب‌ آقایان‌: حشمت‌الله فلاحت‌پیشه‌، رشید جلالی‌جعفری‌،سلمان‌ خدادادی‌، سیدحاجی‌محمد موحد و محسن‌ کوهکن‌ریزی‌بعنوان‌ ناظر در هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر امور انتخابات‌ شوراهای‌
اسلامی‌ کشور.
11 ـ انتخاب‌ آقای‌ حسن‌ کامران‌دستجردی‌ بعنوان‌ ناظر در هیأت‌نظارت‌ بر مطبوعات‌.
12 ـ انتخاب‌ آقایان‌: احمد بلوکیان‌ و مصطفی‌ مطورزاده‌ بعنوان‌ ناظر درمجمع‌ عمومی‌ صندوق‌ ضمانت‌ صادرات‌ ایران‌.
13 ـ انتخاب‌ آقای‌ عزت‌الله یوسفیان‌ملا بعنوان‌ ناظر در هیأت‌ رسیدگی‌به‌ اسناد و اوراقی‌ که‌ در اثر حوادث‌ غیرمترقبه‌ از بین‌ رفته‌اند.
14 ـ انتخاب‌ آقای‌ محمدحسین‌ استکی‌ بعنوان‌ ناظر در هیأت‌ حفاظت‌ وتوسعه‌ صنایع‌ ایران‌.
15 ـ اعلام‌ انتخاب‌ دونفر از نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و یا خارج‌از مجلس‌ بعنوان‌ ناظر در کمیسیون‌ نظارت‌ بر فعالیت‌ گروهها و احزاب‌.
16 ـ انتخاب‌ آقایان‌: رضا عبداللهی‌ و محمدباقر بهرامی‌ بعنوان‌ ناظر درشورای‌ عالی‌ اداری‌.
17 ـ انتخاب‌ آقایان‌: محمد آشوری‌تازیانی‌ و محمدنبی‌ رودکی‌ بعنوان‌ناظر در هیأت‌ مرکزی‌ حل‌ اختلاف‌ و رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ شوراها.
18 ـ انتخاب‌ دونفر از کادر پزشکی‌ کمیسیون‌ بهداشت‌ و درمان‌ بعنوان‌ناظر در شورای‌ عالی‌ نظام‌ پزشکی‌.
19 ـ انتخاب‌ سه‌ نفر از کادر پزشکی‌ کمیسیون‌ بهداشت‌ و درمان‌ بعنوان‌ناظر در هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ هیأت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌.
20 ـ اعلام‌ وصول‌ طرح‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور(مصوب‌ سال‌ 1361) با قید یک‌فوریت‌ و رد فوریت‌ آن‌.
21 ـ اسامی‌ غائبین‌ و تأخیرکنندگان‌.
22 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکیل‌ جلسه‌ آینده‌. ادامه ...