دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌
1384 ـ 1383
صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ دهم‌ تیرماه‌ 1383

 

      فهرست‌ مندرجات‌ :


1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.
2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.
3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: سیدجمال‌الدین‌ارجمند، انور حبیب‌زاده ‌بوکانی‌، حسن‌ نوعی‌اقدم ‌و حمیدرضا پشنگ‌.
4 ـ بیانات‌ ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌بمناسبت‌ روز صنعت‌ و معدن‌، سالروز شهادت‌آیت‌الله صدوقی‌ و لوایح‌ اعاده‌ شده‌ از شورای‌ محترم‌ نگهبان‌.
5 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ شورای‌اسلامی‌ به‌ مسؤولان‌ اجرایی‌ کشور.
6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای‌ آقایان‌: ایرج‌ ندیمی‌ وموسی‌ قربانی‌ نمایندگان‌ محترم‌ لاهیجان‌ وسیاهکل‌ و قائنات‌.
7 ـ ارجاع‌ طرح‌ ثبت‌ اختراعات‌، طرحهای‌صنعتی‌،علائم‌ و نامهای‌ تجاری‌ به‌ کمیسیون‌مربوطه‌.
8 ـ گزارش‌ فرمانده‌ محترم‌ نیروی‌ انتظامی‌ به‌مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌.
9 ـ اسامی‌ غائبین‌ و تأخیرکنندگان‌.
10 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکیل‌ جلسه‌ آینده‌. ادامه ....