دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌
1384 ـ 1383
صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ نهم‌ تیرماه‌ 1383

      فهرست‌ مندرجات‌ :


1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.
2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.
3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: عباسعلی‌ اللهیاری‌،قدرت‌الله علیخانی‌ و سیدعباس‌ پاک‌نژاد.
4 ـ بیانات‌ ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ بمناسبت‌روز مبارزه‌ با سلاحهای‌ کشتارجمعی‌ و شیمیایی‌.
5 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌مسؤولان‌ اجرایی‌ کشور.
6 ـ تسلیت‌ ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ آقای‌علی‌ باغبانیان‌ نماینده‌ محترم‌ نطنز و قمصر.
7 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای‌ و اخطار قانون‌ اساسی‌ آقایان‌:محسن‌ کوهکن‌ریزی‌، اکبر اعلمی‌، عادل‌ آذر، اسماعیل‌گرامی‌مقدم‌ و علی‌ احمدی‌ نمایندگان‌ محترم‌ لنجان‌،تبریز، دهلران‌، بجنورد و ممسنی‌.
8 ـ انتخاب‌ یکنفر از اعضای‌ کمیسیون‌ بهداشت‌ و درمان‌ ویکنفر از اعضای‌ کمیسیون‌ فرهنگی‌ بعنوان‌ ناظر درشورای‌ عالی‌ انطباق‌ امور اداری‌ و فنی‌ پزشکی‌ با شرع‌ مقدس‌ اسلام‌.
9 ـ انتخاب‌ یکنفر از اعضای‌ کمیسیون‌ برنامه‌ و بودجه‌ ومحاسبات‌ و یکنفر از اعضای‌ کمیسیون‌ بهداشت‌ و درمان‌بعنوان‌ ناظر در شورای‌ عالی‌ بیمه‌ خدمات‌ درمانی‌ کشور.
10 ـ خارج‌ شدن‌ طرح‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ مدنی‌ ازدستور.
11 ـ انتخاب‌ یکنفر از نمایندگان‌ هر استان‌ بعنوان‌ ناظر درستاد درآمد و تجهیز منابع‌ استان‌ و یک‌ نفر از نمایندگان‌ هراستان‌ بعنوان‌ ناظر در کمیته‌ هماهنگی‌ اشتغال‌ استانها.
12 ـ اعلام‌ وصول‌ (56) فقره‌ لایحه‌ (معوقه‌).
13 ـ اعلام‌ وصول‌ (44) فقره‌ لایحه‌ (معوقه‌) و یک‌ فقره‌ طرح‌.
14 ـ اسامی‌ غائبین‌ و تأخیرکنندگان‌.
15 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکیل‌ جلسه‌ آینده‌.  
ادامه ....