مصوبات مجلس شوراى اسلامى > قانون استفساریه :
       قانون استفساریه ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380


قانون واگذاری خانه ها و ساختمانهای نیمه تمام و بلااستفاده نیروی زمینی ارتش و هوانیروز مسجدسلیمان به مردم مناطق ناامن مسجدسلیمان
قانون الزام دولت به اقدام قانونی جهت ایجاد نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت براساس بند (9) اصل سوم (3) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تصویب نامه ها  :
۱
        ـ تصویب نامه راجع به تعیین اعضای هیئت مدیره سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
۲
        ـ تصویب نامه بودجه سال 1383 سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم و چابهار
۳
        ـ تصویب نامه راجع به انتخاب آقای ابراهیم رضایی بابادی به عنوان استاندار خراسان جنوبی
۴
        ـ تصویب نامه راجع به انتخاب آقای فریبرز محمودیان به عنوان استاندار قزوین
۵
        ـ تصویب نامه راجع به انتصاب و یا پذیرش ماموران کنسول افتخاری
۶
        ـ تصویب نامه راجع به تعیین اعضای هیئت مدیره سازمانهای مناطق آزاد اروند (آبادان ـ خرمشهر) و انزلی
۷
        ـ تصویب نامه راجع به انتخاب آقای محسن نریمان به عنوان استاندار خراسان شمالی
۸
        ـ تصویب نامه در مورد اعطای نشان دولتی «درجه سه ایثار» به خانم فاطمه ناهیدی
۹
        ـ تصویب نامه در خصوص اعطای نشان دولتی «درجه دو دانش» به آقای ناصر سیم فروش
۱۰
        ـ تصویب نامه راجع به اعطای نشان دولتی «درجه سه لیاقت و مدیریت» به آقای محسن خواجه نوری
۱۱
        ـ تصویب نامه راجع به اعطای نشان دولتی «درجه سه ایثار» به خانم مرضیه حدیدچی دباغ
۱۲
        ـ تصویب نامه راجع به اعطای نشان دولتی «درجه سه پژوهش» به آقای جعفر ارشاد
۱۳
        ـ تصویب نامه  راجع به اصلاحات تقسیماتی در شهرستان نهاوند
۱۴
        ـ تصویب نامه راجع به قیمت خرید تضمینی محصولات باغی در سال زراعی 1383 ـ 1382

       اصلاح تصویب نامه راجع به تعرفه خدمات ویژه به اتباع و مهاجرین خارجی و پناهندگان

آئین نامه ها  :
       آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار ـ مصوب 1380ـ

       اصلاح موضوع آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران