جلسه ۳

فهرست‌ مندرجات‌ :


1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.
2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.
3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: محمدرضا باهنرو حسن‌ کامران‌دستجردی‌.
4 ـ تسلیت‌ ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌بمناسبت‌ درگذشت‌ آقای‌ مسعود امامی‌ استاندارمحترم‌ قزوین‌ در سانحه‌ سقوط‌ هلیکوپتر.
5 ـ قرائت‌ گزارش‌ شعب‌ پانزده‌گانه‌ درموردانتخاب‌ اعضای‌ هیأت‌ رئیسه‌ شعب‌ و اعضای‌کمیسیونهای‌ تحقیق‌ و تدوین‌ آیین‌نامه‌ داخلی‌مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌.
6 ـ قرائت‌ گزارش‌ شعب‌ درخصوص‌ اعتبارنامه‌نمایندگان‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌.
7 ـ قرائت‌ نامه‌ نمایندگان‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌اسلامی‌ به‌ محضر مقام‌ معظم‌ رهبری‌ درخصوص‌اطاعت‌ از فرامین‌ و رهنمودهای‌ ده‌گانه‌ ایشان‌ درپیام‌ افتتاحیه‌ مجلس‌ هفتم‌.
8 ـ اسامی‌ غائبین‌ و تأخیرکنندگان‌.
9 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکیل‌ جلسه‌  آینده‌. ادامه ....