روزنامه > تصویب نامه ها > هیات دولت :

۱       ـ تصویب نامه راجع به ایجاد پنجاه و هشت شهرک صنعتی جدید در بیست وپنج استان کشور
۲
       ـ تصویب نامه درمورد معافیت از سود بازرگانی واردات انواع فولاد
۳
       ـ تصویب نامه درخصوص تبدیل روستای صیدون به شهر
۴
       ـ تصویب نامه راجع به تغییرات و اصلاحات در شهرستان بردسکن
۵
       ـ تصویب نامه راجع به نحوه هزینه نمودن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت

      اصلاح تصویب نامه شماره 37995/ت28617هـ مورخ 25/12/1382  

برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، موضوع تصویب نامه شماره 37995/ت28617هـ مورخ 25/12/1382 به شرح زیر اصلاح می گردد:

1      ـ متن زیر به عنوان تبصره (3) به بند (9) الحاق می شود:

      «تبصره 3ـ یکی از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رییس قوه قضاییه به ترکیب اعضاء «ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» اضافه می گردد.»

2      ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (11) الحاق می گردد:

      «تبصره ـ در مواردی که لوایح موضوع بندهای (2) و (10) این برنامه جنبه قضائی داشته یا موادی از آن متضمن امر قضائی باشد قبل از طرح در هیئت وزیران از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه منعکس خواهد گردید و بر اساس نظر قوه قضائیه در جریان تصویب هیئت وزیران قرار خواهد گرفت.»

مصوبه شورای عالی اداری :

      مصوبه شورای عالی اداری در مورد ادامه فعالیت دفاتر نمایندگی های وزارتخانه ها، موسسات و سازمان های دولتی در خارج از کشور

 اصلاح آیین نامه :

۱       ـ اصلاح آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی
۲
       ـ  اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم موضوع برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی
مصوبات شورای عالی انقللاب فرهنگی :

۱       ـ اضافه شدن نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما به ترکیب اعضای کمیته تامین فضای فرهنگی و اجتماعی برگزاری آزمون های سراسری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی(مصوب جلسه 540 مورخ 26/3/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
۲
       ـ انتخاب اعضای هیئت نظارت و بازرسی(مصوب جلسه 540 مورخ  26/3/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
۳
       ـ اختصاص تعداد 20 نفر ظرفیت در آزمون سراسری دانشگاه ها به داوطلبان شهرستان بم(مصوب جلسه 540 مورخ 26/3/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)