فهرست‌ مندرجات‌ :


1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.
2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.
3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: محمد عبایی ‌خراسانی‌ ـ قدرت‌الله علیخانی‌ ـ محمد محمدرضایی‌ و احمد شیرزاد.
4 ـ بیانات‌ ریاست‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی ‌درخصوص‌ حادثه‌ فرودگاه‌ بین‌المللی‌ امام‌ خمینی ‌.
5 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ شورای ‌اسلامی‌ به‌ مسؤولان‌ اجرایی‌ کشور.
6 ـ تصویب‌ طرح‌ یک‌فوریتی‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ مدنی‌.
7 ـ تصویب‌ مجدد لایحه‌ تشکیل‌ و اداره‌ مناطق‌ ویژه ‌اقتصادی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و ارجاع‌ آن‌ به ‌مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌.
8 ـ تصویب‌ اصلاحات‌ درخصوص‌ لایحه‌ دوفوریتی ‌تنظیم‌ بازار غیرمتشکل‌ پولی‌ (جهت‌ تأمین‌ نظر شورای‌ محترم‌ نگهبان‌).
9 ـ تصویب‌ اصلاحات‌ کمیسیون‌ درخصوص‌ لایحه ‌ساختار نظام‌ جامع‌ رفاه‌ و تأمین‌ اجتماعی‌ (جهت ‌تأمین‌ نظر شورای‌ نگهبان‌).
10 ـ تصویب‌ لایحه‌ دوفوریتی‌ اصلاح‌ قانون‌ نحوه ‌بازنشستـگی‌ جانبازان‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ و جنگ ‌تحمیلی‌ و معلولین‌ عادی‌ و شاغلین‌ مشاغل‌ سخت‌ و زیان‌آور مصوب‌ 1367.
11 ـ بحث‌ و بررسی‌ درخصوص‌ لایحه‌ دوفوریتی ‌تأسیس‌ سازمان‌ شیلات‌ ایران‌.
12 ـ قرائت‌ اسامی‌ غائبین‌ و تأخیرکنندگان‌.
13 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکیل‌ جلسه‌ آینده‌. ادامه ...