فهرست‌ مندرجات‌ :


1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.
2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.
3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور خانم‌ فاطمه‌ راکعی‌ و آقایان‌: علی‌اصغرابراهیمی‌ ـ رجبعلی‌ مزروعی‌ و غلام‌حیدر ابراهیمبای‌سلامی‌.
4 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌  در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌مسؤولان‌ اجرایی‌ کشور.
5 ـ تسلیت‌ ریاست‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ آقای‌رجب‌ رحمنی‌ نماینده‌ محترم‌ تاکستان‌.
6 ـ اعلام‌ وصول‌ لایحه‌ اصلاح‌ قانون‌ نحوه‌ بازنشستگی‌جانبازان‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ و جنگ‌ تحمیلی‌ و معلولین‌عادی‌ و شاغلین‌ مشاغل‌ سخت‌ و زیان‌آور مصوب‌ 1367 با قیددو فوریت‌ و تصویب‌ دو فوریت‌ آن‌.
7 ـ اعلام‌ وصول‌ طرح‌ اصلاح‌ موادی‌ از آیین‌نامه‌ داخلی‌مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ با قید دو فوریت‌ و رد دو فوریت‌ آن‌.
8 ـ تصویب‌ تقاضای‌ دوفوریت‌ جهت‌ بررسی‌ لایحه‌ تأسیس‌سازمان‌ شیلات‌ ایران‌.
9 ـ تصویب‌ تقاضای‌ استرداد طرح‌ یک‌فوریتی‌ حمایت‌ ازحقوق‌ متهمان‌ و محکومان‌.
10 ـ تصویب‌ طرح‌ یک‌فوریتی‌ نحوه‌ انجام‌ فعالیتهای‌ تشکلهای‌دانشجویی‌ و دانشگاهی‌.
11 ـ تصویب‌ طرح‌ یک‌فوریتی‌ واگذاری‌ خانه‌ها وساختمانهای‌ نیمه‌تمام‌ و بلااستفاده‌ نیروی‌ زمینی‌ ارتش‌ وهوانیروز مسجدسلیمان‌ به‌ مردم‌ مناطق‌ ناامن‌ مسجدسلیمان‌.
12 ـ تصویب‌ طرح‌ یک‌فوریتی‌ اصلاح‌ تبصره‌ (3) قانون‌تضمین‌ خرید محصولات‌ کشاورزی‌ و الحاق‌ دو تبصره‌ به‌ آن‌.
13 ـ تصویب‌ اصلاحات‌ لایحه‌ دوفوریتی‌ مدیریت‌ پسماندها(جهت‌ تأمین‌ نظر شورای‌ محترم‌ نگهبان‌).
14 ـ طرح‌ سؤال‌ آقایان‌: مرتضی‌ شیرزادی‌ و اسماعیل‌ ططری‌نمایندگان‌ قصرشیرین‌ و کرمانشاه‌ از آقای‌ حاجی‌ وزیر‌ آموزش‌ و پرورش‌ و ارجاع‌ آن‌ به‌ کمیسیون‌ مربوطه‌.
15 ـ قرائت‌ اسامی‌ غائبین‌ و تأخیرکنندگان‌.
16 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکیل‌ جلسه‌ آینده‌.  ادامه ....