قانون تقسیم استان خراسان به سه استان

 تصویب نامه ها :

        ۱- تصویب نامه در خصوص مجوز سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) برای فروش املاک واقع در بخش (3) تهران
        ۲- تصویب نامه در مورد تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان خراسان
        ۳- تصویب نامه راجع به عدم اجرای بندهای (3) و (5) ماده (14) موضوع تصویب نامه شماره 58352/ت25960هـ مورخ 27/12/1380
        ۴- تصویب نامه در مورد تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت و بلندمدتی که توسط سیستم بانکی کشور برای تامین مالی طرح خط تولید فیلتر دیالیز به نام شرکت هاتفان توسعه، از موسسات خارجی و بین المللی اخذ می شود

 آیین نامه :

        اصلاح آیین نامه ایجاد تسهیلات برای تامین مسکن کارکنان دولت