X
تبلیغات
رایتل

 

  • معرفی طرح و

  • مدارک و شرایط لازم جهت نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه با پلاک کشوری 

  • شرایط لازم جهت شماره‌گذاری وسائط نقلیه نو شماره شخصی اجاره به شرط تملیک در کارخانجات

  • مدارک و شرایط لازم جهت شماره‌گذاری وسائط نقلیه نو شماره شخصی در کارخانجات

  • آدرس مراکز خدمات نقل و انتقال خودروئی در تهران:
                               
     

پلاک شخصی با زمینه سفید و نوشتار مشکیپلاک عمومی با زمینه زرد و نوشتار مشکی

پلاک دولتی با زمینه قرمز و نوشتار سفید

معرفی طرح:

• فرد محوری از اهداف اصلی طرح ملی تعویض پلاک بوده که تحویل پلاک متناسب با محل سکونت افراد انجام شده و کلیه سوابق عملکرد و رفتار رانندگان وسائط نقلیه در حافظه سیستم مربوطه ثبت می‌شود و با فروش خودرو به دیگران این اطلاعات به مالک جدید منتقل نخواهد شد.
• با تمرکززدایی و توزیع خدمات در سراسر کشور کلیه امور مربوط به خدمات پس از شماره‌گذاری خودرو در کوتاهترین زمان ممکن و با دقت، صحت و کیفیت مطلوب تنها در یک مرحله مراجعه مراکز خدماتی شماره‌گذاری خودرو انجام خواهد شد.
• هریک از هم‌میهنان عزیز می‌توانند هرگونه خدمات اعم از، صدور برگ صورت وضعیت خودرو و خدمات مربوط به ثبت نقل و انتقال، تعویض قطعات اصلی خودرو و یا سایر اقدامات مرتبط را در مراکز جدید خدماتی شماره‌گذاری راهنمایی و رانندگی در سراسر کشور دریافت نمایند.
طرح ملی تعویض پلاک، سرعت، دقت و سهولت در امور شماره‌گذاری
• در این طرح به هنگام نقل و انتقال خودرو پلاک فروشنده فک و پلاک جدیدی برای خریدار با حضور پلیس نصب و در صورت لزوم، اصالت خودرو مورد معامله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
• با بکارگیری از ظرفیتهای موجود در بخش غیردولتی، ضمن تسریع در کار، ارتقاء کیفیت خدمات‌رسانی در امور شماره‌گذاری خودرو لحاظ شده است.
• با عنایت به اینکه هنگام ثبت نقل و انتقال خودرو، برگ معاینه فنی کنترل خواهد شد در راستای سالم‌سازی محیط زیست اقدامات مؤثری به مرحله اجراء درخواهد آمد.
• تمامی اقدامات مربوط به شماره‌گذاری خودرو در قالب سیستم جامع راهنمایی و رانندگی و با مکانیزم رایانه‌ای اجراء و در جهت تحقق دولت الکترونیک گام مؤثری برداشته خواهد شد.
• کارت مشخصات و شناسنامه وسیله نقلیه در این طرح بگونه‌ای تهیه گردیده است که ضمن استفاده از کاغذ مخصوص و بکارگیری فیبر نوری در متن آن ضریب امنیتی این مدرک را افزایش داده است.
• اهم ویژگیهای پلاکهای جدید:
- با یکسان‌سازی شکل و ترکیب پلاکهای جدید تنوع از 36 نوع مختلف به 3 نوع پلاک مخصوص خودروهای عمومی، دولتی و شخصی تغییر یافته است.
- هر شخصی می‌تواند به تعداد خودروی مورد مالکیت، پلاک از مراکز خدماتی راهنمایی و رانندگی دریافت نماید.
- در طرح ملی تعویض پلاک، کلیه خودروهای جدید در محل کارخانه شماره‌گذاری خواهند شد و نیازی به مراجعه افراد به واحدهای شماره‌گذاری نخواهد بود.
- ابعاد پلاکهای 11×52 سانتیمتر با نوشتار از جنس هات‌استمپ و آرم ناجا در متن، ضمن ذکر کد امنیتی و تاریخ تولید پلاک می‌باشد.
- در طرح ملی تعویض پلاک به هر خودرو یک کد شناسایی VIN غیرقابل تغییر، تخصیص داده می‌شود که جهت احراز اصالت تهیه و بر روی کارت مشخصات خودرو درج می‌گردد.
تلفن گویای معاونت راهنمایی و رانندگی به شماره 8288888 آماده ارائه اطلاعات در خصوص طرح ملی تعویض پلاک به شما هم‌میهنان عزیز می‌باشد.

مدارک و شرایط لازم جهت نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه با پلاک کشوری 

1- مراجعه همزمان به همراه خودرو مورد معامله، که اسناد و مدارک مربوطه به مرکز خدماتی ثبت نقل و انتقال مالکیت خودرو به شرح ذیل می‌باشد:

-         اصل سند مالکیت خودرو (برگه فروش کارخانه سازنده داخلی یا گواهینامه گمرکی)

-          اصل بیمه‌نامه شخص ثالث

-          اصل کارت مشخصات خودرو

-          اصل شناسنامه مالکیت خودرو

-          اصل شناسنامه فروشنده و خریدار

-          اصل گواهی مفاصا حساب اجرائیات

-           اصل گواهی مفاصا حساب مالیات دارایی و عوارض شهرداری و سایر دیون دولتی متعلقه

-          اصل برگ معاینه فنی معتبر صادره از مراکز مجاز

-          ارائه مدارک نشان‌دهنده حوزه سکونت شامل یکی از موارد زیر

الف- ارائه سند منزل مسکونی بنام مالک وسیله نقلیه

ب- ارائه سند رسمی اجاره منزل مسکونی بنام مالک وسیله نقلیه

ج- ارائه دفترچه بیمه تأمین اجتماعی بنام مالک وسیله نقلیه

د- ارائه جواز کسب معتبر اجتماعی بنام مالک وسیله نقلیه

ه- ارائه فیش برق، تلفن، آب بنام مالک وسیله نقلیه

و- گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان

ز- معرفی‌نامه از اداره که به تأیید کارگزینی سازمان مربوطه رسیده باشد.

ح- در صورت عدم ارائه مدارک فوق‌الذکر به اساس محل صدور شناسنامه اقدام می‌گردد.

ط- در صورت ادعای سکونت در منزل والدین، ارائه سند رسمی (استیجاری، ملکی) بنام پدر یا مادر بعنوان شرط سکونت کافی مقصود می‌باشد.

ی- ارائه سند واحد مسکونی بنام همسر و یا شوهر

ک- در خصوص شرکتها، کارخانجات و سازمانها، اساسنامه و بریده روزنامه رسمی مربوطه بررسی و براساس شهرستان محل ثبت اقدام گردد.

ل- در رابطه با شرکتها، کارخانجات و یا سازمانها که دارای شعبه و دفتر در سایر شهرها (بغیر از شهری که شرکت یا کارخانه یا سازمان در آنجا به ثبت رسیده) دارند با بررسی اساسنامه و بریده روزنامه رسمی آنها اقدام گردد.

·   تبصره 1: ارائه خدمات نقل وانتقال مالکیت خودرو به متعاملین منوط به ارائه کلیه مدارک فوق می‌باشد.

·   تبصره 2: در صورت فقدان هر یک از مدارک فوق مالک یا نماینده قانونی وی بایستی به مرجع صادرکننده مدرک مراجعه و نسبت به دریافت المثنی اقدام، سپس جهت دریافت سرویس به مرکز خدماتی نقل و انتقال مالکیت خودرو مراجعه کند.

·   تبصره 3: در خصوص مالکیت دارای صغر سن، ارائه شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه و شناسنامه ولی قهری وی (پدر یا پدرجدی) یا ارائه قیم نام رسمی صادره از مراجع قضایی الزامی می‌باشد. ضمناً کلیه مسئولیتهای حقوقی ناشی از تخلفات و جرائم با پلاک موصوف متوجه ولی قهری یا قیم قانونی خواهد بود.

·   تبصره 4: ارائه خدمات نقل و انتقال مالکیت خودرو به وسائط نقلیه دارای مالکیت مشاع در صورت عدم حضور تمامی شرکاء منوط به ارائه وکالتنامه محضری از سوی یکی از شرکاء به نمایندگی از طرف سایر شرکاء می‌باشد.

·   تبصره 5: ارائه خدمات نقل و انتقال مالکیت به وسائط نقلیه واگذار شده از طریق شرکتهای واگذارکننده تسهیلات (اجاره به شرط تملیک)، منوط به ارائه موافقت‌نامه رسمی موجر (شرکت واگذارکننده) و حضور نماینده وی می‌باشد. (توضیح اینکه شناسنامه مالکیت جدید توسط واحد شماره‌گذاری مستقر در کارخانه‌های سازنده خودرو صادر و تحویل موجر خواهد شد و کارت مشخصات جدید توسط مرکز شماره‌گذاری معاونت راهور ناجا صادر و از طریق پست به آدرس موجر جهت تحویل به مستاجر ارسال خواهد گردید.)

2ـ بررسی اصالت خودرو (در خصوص وسائط نقلیه‌ای که دارای برگ معاینه فنی بوده و از تاریخ صدور آن بیش از دو ماه سپری نشده باشد به شرط درج احراز اصالت و تأئید آن نیازی به احراز مجدد اصالت خودرو نمی‌باشد).

3ـ‌ بررسی وضعیت پلاک خریدار: در صورتی که خریدار دارای پلاک آزاد باشد در قبال ارائه رسید اعاده پلاک قبلی به خریدار تخصیص و سفارش ساخت پلاک به کارخانه سازنده داده خواهد شد.

در مورد خریدارانی که فاقد پلاک آزاد می‌باشند ابتدا به نام فرد تخصیص و تحویل گردیده و سایر مراحل برابر روش بالا صورت می‌گیرد.

4ـ ثبت نقل و انتقال مالکیت خودرو در سامانه شماره‌گذاری مرکز خدماتی نقل و انتقال.

5- فک زوج پلاک فروشنده و ارائه رسید پلاک به فروشنده.

6- صدور شناسنامه مالکیت جدید خودرو به نام خریدار.

7- نصب پلاک مربوطه به خریدار به روی خودرو و ابطال رسید یا حواله پلاک.

شرایط لازم جهت شماره‌گذاری وسائط نقلیه نو شماره شخصی اجاره به شرط تملیک در کارخانجات

1ـ شرکت واگذارکنندة‌ تسهیلات موظف است مشخصات مستاجر را به کارخانه سازنده خودرو ارسال نماید.

2ـ‌ کارخانه سازنده خودرو بایستی اطلاعات مستاجر، شرکت واگذارکننده تسهیلات و خودرو را به واحد شماره‌گذاری مستقر در کارخانه ارسال نماید.

3ـ‌ بازدید از خودرو توسط کارشناس فنی واحدهای شماره‌گذاری مستقر در کارخانه صادره و همزمان به موجر (شرکت موجر) یا نماینده قانونی وی تحویل می‌گردد.

·   تبصره: درج عنوان «این خودرو با عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک به مستاجر واگذار گردیده است و هر گونه نقل و انتقال مالکیت آن منوط به موافقت به ارائه موافقت‌نامه کتبی شرکت موصوف و تأیید راهنمایی و رانندگی می‌باشد» در قسمت توضیحات شناسنامه مالکیت از طریق سیستم نرم‌افزاری احصاء خواهد شد.

5ـ مرکز شماره‌گذاری ناجا 5 روز بعد از صدور شناسنامه مالکیت خودرو نسبت به صدور و ارسال کارت مشخصات خودرو به شرکت واگذارکننده تسهیلات اهداء می‌نماید.

6ـ مفاصا حساب پرداخت دیون دولتی توسط شرکت موجر به واحد شماره‌گذاری ارائه می‌گردد.

7ـ‌ ارائه خدمات پس از شماره‌گذاری به استثنا دریافت برگه معاینه فنی و صورت وضعیت تخلفات منوط به ارائه گواهی شرکت واگذارکننده تسهیلات می‌باشد.

8ـ پس از تسویه حساب کامل مستاجر با مالک خودرو (شرکت موجر) و ارائه گواهی کتبی و با حضور نماینده شرکت موجر، نقل و انتقال خودرو به نام مستاجر انجام و شناسنامه و کارت جدید به نام وی و به عنوان مالک صادر و مدارک قبلی ابطال خواهد شد. در این صورت دستور عدم ارائه خدمات نیز حذف می‌گردد.

9ـ چنانچه مستاجر یا مالک به هر علتی خواهان فسخ قرارداد خود باشد، با گواهی از شرکت موجر و در حضور نماینده شرکت و مستاجر، عملیات نقل و انتقال و فک پلاک مستاجر قدیم انجام و پلاک ـ شناسنامه و کارت مستاجر جدید وفق رویه فوق انجام خواهد شد.


 

مدارک و شرایط لازم جهت شماره‌گذاری وسائط نقلیه نو شماره شخصی در کارخانجات

1ـ مشخصات خریدار که شامل 1) مشخصات سجلی 2) شماره ملی و کدپستی 3) ‌آدرس محل سکونت 4) شماره تلفن باشد.

2ـ مشخصات وسیله نقلیه باید شامل: نوع کاربری، سیستم، تیپ، مدل، رنگ، تعداد محور، تعداد چرخ، ظرفیت، نوع سوخت، تعداد سیلندر، شماره موتور و شماره شاسی باشد.

3ـ تخصیص پلاک به فرد باید بر اساس محل سکونت خریدار خودرو صورت می‌گیرد.

4ـ بازدید فنی توسط افسر کارشناس از خودرو در محل کارخانه انجام می‌شود.

5ـ واحد شماره‌گذاری مستقر در محل کارخانه پس از اطمینان از تحویل خودرو به خریدار اقدام به صدور شناسنامه مالکیت خودرو و تحویل همزمان آن به خریدار یا نماینده قانونی وی می‌کند.

6ـ در صورتی که خریدار خودرو به هر علتی از تحویل آن از شرکت یا کارخانه تولیدکننده خودرو امتناع نماید فرایند ابطال اسناد و مدارک و فک پلاک خودرو طبق ضوابط مربوط اقدام خواهد شد.

7ـ شماره‌گذاری سایر وسایل نقلیه در واحدهای شماره‌گذاری مستقل راهنمایی و رانندگی در شهرستانها با پلاک جدید طرح ملی تعویض پلاک براساس دستورالعمل‌های مربوطه انجام خواهد شد و کلیه واحدهای انتظامی راهور 15 روز پس از شروع طرح تعویض پلاک در صورت مشاهده خودرو با پلاک موقت، آن را متوقف و به پارکینگ منتقل خواهند کرد تا وفق مقررات شماره‌گذاری آن صورت پذیرد.

8ـ با شروع شماره‌گذاری خودروهای شخصی نو شماره در محل کارخانجات تولید خودرو نصب پلاکهای دو رنگ زرد و سفید و پلاکهای عبور موقت شهرستان و تهران در کارخانجات تولید خودرو ممنوع می‌باشد.

آدرس مراکز خدمات نقل و انتقال خودروئی در تهران:

1- مرکز آزادی: میدان آزادی، اول جاده مخصوص کرج، بعد از فروشگاه رفاه، نبش خیابان بیمه 2 (مخصوص جانبازان و معلولین) تلفن 17 - 4671115

2- خاوران: کیلومتر 10 جاده خاوران بعد از سه راه خاورشهر.تلفن36-7471330 - 0221

3- میثم: جاده مخصوص کرج، کیلومتر 17 خیابان داروپخش خیابان روزداور. تلفن2836000
 - 0262